Close

Integritetspolicy

Om webbsidan

huntgame.se är en webbsida som upprätthålls av Lapland Hunting & Game Ab.

Webbläsare och terminaler

Sidan har responsiv design och innehållet anpassas till skärmens storlek. Sidornas layout är bäst när man använder de senaste webbläsarversionerna. Sidan kan även användas med äldre webbläsarversioner, men i dessa fall kanske inte alla funktioner är tillgängliga.

Kakor

Sidan använder inte kakor och samlar inte information om besökarna.

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

I samband med din bokning samlar vi den information som är nödvändig för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter: ditt namn, din adress, telefonnummer, e-postadress och eventuell faktureringsinformation. Informationen sparas i våra bokföringsprogram under den tidsperiod som föreskrivs av lagstiftningen.

Var behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas elektroniskt och skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder inom EU. Vi använder inte dina uppgifter för reklamändamål och skickar inte vidare dina uppgifter till tredje parter som inte är bland våra partner som nämns på denna webbsida.

Ytterligare information:
Du kan be om att få ta del av dina personuppgifter eller be om att de raderas, rättas eller att dess användning begränsas genom att kontakta registeransvarig personal.

Registeransvarig:
Lapland Hunting & Game AB

Business ID: 559159-3644
Company representative: Christian Ek
info@huntgame.se

Content updated 8.2.2021